Dostawa w ciągu 2 dni
Płatność za pobraniem
Polski magazyn

Ogólne warunki

Na niniejszej stronie zamieszczony został Regulamin witryny internetowej guavashop.pl, której operatorem jest spółka NextLevel, spletna prodaja, d.o.o., Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Słowenia, numer VAT: PL5263657160, numer w rejestrze: 8476845000 (zwana dalej „Spółką”).

Korzystając z witryny potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z jej Regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) oraz że w pełni rozumieją i akceptują Państwo jego postanowienia.

Regulamin stanowi podstawę działania sklepu internetowego GUAVASHOP (zwanego dalej „Dostawcą”). Regulamin obowiązuje w zakresie gospodarczym pomiędzy klientem sklepu internetowego a Dostawcą i określa prawa i obowiązki klienta oraz Dostawcy.

Regulamin ma zastosowanie od chwili, gdy przejdą Państwo do witryny internetowej działającej pod domeną guavashop.pl, i obowiązuje w stosunku do całej witryny, tj. wszystkich jej stron i podstron. Klient i Dostawca są związani Regulaminem obowiązującym w trakcie złożenia zamówienia. Składając zamówienie, klient w pełni zgadza się z aktualnie obowiązującym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Dostawca dąży do tego, aby informacje w witrynie internetowej były prawidłowe i aktualne, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do zmiany treści zawartych w witrynie oraz produktów, usług, cen i Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia i nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. Wszelkie ewentualne zmiany stają się obowiązującą częścią Regulaminu z chwilą ich publikacji. Dostawca zastrzega sobie również prawo do wycofania z oferty jednego lub więcej niż jednego produktu bądź wszystkich produktów oraz do ograniczenia dostępu do witryny tymczasowo lub na stałe.

Cała zawartość tekstowa, obrazy, materiały wideo i wszystkie inne materiały zostały stworzone, zredagowane i opublikowane przez Dostawcę w celu zapewnienia jak najlepszej prezentacji produktów i usług. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów lub nieścisłości w zamieszczonych treściach: tekście, obrazach, materiałach wideo i innych informacjach zawartych w witrynie. Rzeczywisty wygląd i funkcjonalność danego artykułu może odbiegać od jego kontekstowej prezentacji w witrynie.

Wszystkie sprzedawane produkty są weryfikowane i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, przy czym Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez produkty zakupione w witrynie internetowej guavashop.pl.

 

DANE SPÓŁKI (REJESTR I NUMER WPISU)

NextLevel, spletna prodaja, d.o.o.

Usnjarska cesta 18

SI-1275 Šmartno pri Litiji

Słowenia

Numer w rejestrze: 8476845000

Numer VAT: PL5263657160

Podatnik VAT: Tak

Data wpisu do rejestru: 24 lipca 2019 r.

Klasyfikacja (standardowa klasyfikacja działalności zgodnie z prawem słoweńskim): G47.910 - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

 

PODSTAWA PRAWNA / ZAKUP W SKLEPIE INTERNETOWYM GUAVASHOP

Regulamin (sklepu internetowego GUAVASHOP) opiera się na słoweńskiej Ustawie o ochronie konsumentów (zwanej dalej „ZVPot-UPB2”), słoweńskiej Ustawie o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „ZVOP-1”), słoweńskiej Ustawie o łączności elektronicznej (zwanej dalej „ZEKOM-1”), Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (zwanym dalej „RODO”) i został sporządzony zgodnie z ww. aktami prawnymi, z uwzględnieniem zaleceń Słoweńskiej Izby Handlowej oraz międzynarodowych zasad handlu elektronicznego.

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny pod adresem guavashop.pl zalecamy zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego postanowień. Regulamin zapewnia profesjonalne relacje biznesowe pomiędzy Dostawcą a klientem, a także określa prawa i obowiązki tych stron. Klienta i Dostawcę wiąże Regulamin podany na witrynie na chwilę dokonania zakupu (zamówienie online). Zaleca się, aby przed ostatecznym potwierdzeniem zakupu danego produktu, klient upewnił się, że w pełni zgadza się z Regulaminem. Potwierdzając zakup, klient potwierdza również, że rozumie Regulamin, akceptuje jego postanowienia i w pełni się z nimi zgadza.

 

CENY

Wszystkie ceny zostały podane w złotych i uwzględniają podatek VAT. Zgodnie ze słoweńską Ustawą o podatku od wartości dodanej (ZDDV-1) NextLevel, d.o.o. jest podatnikiem VAT. Ceny obowiązują od dnia publikacji, a aktualny cennik jest wiążący do odwołania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cennika bez uprzedniego powiadomienia. Okres obowiązywania cennika nie jest z góry ustalony, wiążąca jest zaś aktualnie publikowana cena, tj. cena publikowana w chwili wyświetlenia witryny przez klienta oraz w chwili składania zamówienia. W koszyku, a także później podczas wypełniania formularza zamówienia, klient widzi łączną cenę jednego lub kilku wybranych artykułów, kwotę VAT, opłatę za wysyłkę i koszty ubezpieczenia. Gdy klient potwierdzi zamówienie, dochodzi do ostatecznego zawarcia umowy sprzedaży między klientem a Dostawcą. Potwierdzając zamówienie, klient akceptuje Regulamin i ostateczną cenę detaliczną produktu i usług. W związku z powyższym, wszystkie postanowienia Regulaminu i warunki płatności stają się wiążące dla obu stron, Dostawcy i klienta. Po potwierdzeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem złożonego zamówienia na podany adres e-mail.

Ceny promocyjne obowiązują przez z góry określony okres, który podany jest przy cenie obniżki lub na stronie produktu.

 

METODY PŁATNOŚCI

Dostawca umożliwia klientom dokonywanie płatności za produkty i usługi przy pomocy następujących metod:

Mogą Państwo dokonać wyboru metody płatności w ostatnim kroku lub na stronie koszyka, na której wprowadza się wszystkie informacje niezbędne do sfinalizowania zakupu. Po dokonaniu zakupu otrzymają Państwo potwierdzenie zamówienia na swój adres e-mail; potwierdzenie będzie również przechowywane na serwerze Dostawcy. Po sfinalizowaniu zakupu klient i Dostawca mają w dowolnej chwili dostęp do potwierdzenia zamówienia.

 

OPŁATY ZA WYSYŁKĘ

Oprócz ceny zakupu klient jest zobowiązany do uiszczenia opłat za wysyłkę, chyba że wyraźnie zaznaczono, iż:

Klient jest świadomy opłat za wysyłkę przed sfinalizowaniem zakupu. W przypadku wyboru standardowej opcji dostawy, opłata za dostawę wynosi 19 zł. W przypadku wyboru ekspresowej opcji dostawy, opłata za dostawę wynosi 25 zł. Jeśli wybiorą Państwo płatność za pobraniem, zostanie pobrana od Ciebie opłata w wysokości 9 zł; w przypadku wyboru innej metody płatności powyższa opłata nie zostanie naliczona.

 

DOSTAWA ZAMÓWIONYCH ARTYKUŁÓW

Niezależnie od wybranej metody płatności, dostawa realizowana jest przez spółkę General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. (zwaną dalej „GLS”). Wszystkie informacje o usłudze dostawy zostaną podane w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. GLS zazwyczaj dostarcza przesyłki rano. Dostarczenie towaru jest możliwe na adres domowy (adres dostawy podany przez Państwa na stronie koszyka) lub, jeśli nie mogą Państwo odebrać przesyłki w chwili jej dostarczenia, do punktów Szybkiej Paczki. Jeśli wybiorą Państwo płatność za pobraniem, zostanie pobrana od Ciebie opłata w wysokości 9 zł; w przypadku wyboru innej metody płatności powyższa opłata nie zostanie naliczona. Jeśli towar jest na stanie, czas dostawy wynosi od 2 do 5 dni. O dokładnym terminie dostawy klient zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail. Jeśli towaru nie ma na stanie, klient zostanie poinformowany o zmianie warunków dostawy w ciągu jednego (1) dnia. Do dostarczanego towaru dołączany jest również dowód dostawy; klient otrzymuje fakturę oraz link do instrukcji obsługi pocztą elektroniczną. Należy zachować fakturę, ponieważ może ona stanowić podstawę rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i uszkodzenia produktów, za które odpowiada firma kurierska. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki niezwłocznie po jej dostarczeniu, a w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie kuriera i sporządzić przy jego pomocy protokół uszkodzenia przesyłki.

 

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PRODUKTU I BEZPIECZEŃSTWA

Dokładamy starań, aby w naszej ofercie znajdowały się wyłącznie produkty spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa. Nie można jednak całkowicie wykluczyć możliwości, że niektóre produkty zostaną wyprodukowane z wadą lub inną usterką. Staramy się przedstawiać produkty tak dokładnie i szczegółowo, jak to możliwe, korzystając w tym celu z opisów, obrazów i materiałów wideo. Nie możemy jednak z całą pewnością stwierdzić, że wszystkie informacje w sklepie internetowym są w pełni prawidłowe. W niektórych przypadkach mogą wystąpić rozbieżności między informacjami podanymi w ramach prezentacji produktu a stanem rzeczywistym.

Po otrzymaniu przesyłki należy uważnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi każdego artykułu oraz samodzielnie i w bezpieczny sposób przetestować działanie i funkcje produktu. Klient musi według własnego uznania ocenić, czy produkt może wyrządzić szkody materialne, skutki zdrowotne lub jakiekolwiek inne szkody. Klient korzysta z dowolnego zakupionego produktu lub produktów Dostawcy na własne ryzyko. Jeśli uważają Państwo, że produkt może być szkodliwy dla zdrowia lub może spowodować jakiekolwiek inne szkody, nie należy go używać i należy natychmiast skontaktować się z Dostawcą. Należy porozumieć się z Dostawcą w kwestii zwrotu produktu, a Dostawca zapewni przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa produktu i powiadomi Państwa o jej wynikach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

ZAMAWIANIE TOWARU

Przyjmujemy zamówienia za pośrednictwem wszystkich wykorzystywanych przez nas kanałów komunikacji (bezpośrednie zakupy online, Facebook Messenger, Instagram, czat na żywo, e-mail, zamówienie telefoniczne, WhatsApp, SMS...). Wszystkie zamówienia są przechowywane w naszej dokumentacji. Ponieważ istnieje możliwość dokonania zakupu jako gość, rejestracja klienta nie jest wymagana. Informacje wymagane do złożenia zamówienia obejmują imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, wybrany artykuł i ilość. Przed sfinalizowaniem zakupu klient może przejrzeć zamówienie i w razie potrzeby dokonać zmian. Jeśli klient chce zmienić lub anulować zamówienie po potwierdzeniu zakupu, musi powiadomić nas pocztą elektroniczną lub telefonicznie zanim paczka zostanie wysłana.

 

Proces zamawiania towaru

Po zapoznaniu się z ofertą klient wybiera pożądany artykuł poprzez kliknięcie go i w ten sposób przechodzi do strony produktu z opisem. Klient wybiera następnie żądaną ilość i potwierdza ją, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”. Klient może dodać do koszyka inne artykuły, postępując według tej samej procedury, co opisana powyżej, lub przejść do sekcji „Podgląd koszyka”, gdzie można usunąć produkty lub zmienić ich ilość. Klikając przycisk „Przejdź do kasy”, klient przechodzi do ostatniej strony zakupu, na której wprowadza i zaznacza wszystkie niezbędne informacje. Na ostatniej stronie klient może ponownie przejrzeć wybrane artykuły, ich ilość oraz ostateczną cenę detaliczną. Klient potwierdza zakup poprzez kliknięcie przycisku „Sfinalizuj zakup”.

Po sfinalizowaniu zamówienia klient otrzymuje na swój adres e-mail potwierdzenie zamówienia zawierające wszystkie istotne informacje dotyczące dokonanego zakupu (artykuły, ilość, cena) oraz dostawy. W tym momencie klienci muszą ponownie dokładnie przejrzeć zamówienie i zgłosić wszelkie błędy lub zmiany w zamówieniu tak szybko, jak to możliwe, nie później niż w ciągu jednej (1) godziny po potwierdzeniu zamówienia. Klient może anulować zamówienie tylko do momentu wysyłki. Klient może wysłać wiadomość z informacją, że chce anulować zamówienie za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji. Wiadomość musi zawierać imię, nazwisko i adres klienta oraz wskazywać zamówiony artykuł i numer zamówienia.

Jeśli nie ma żadnych ograniczeń, a klient nie anuluje zamówienia, Dostawca kontynuuje jego realizację. Dostawca sprawdza najpierw stan magazynowy i oblicza szacowany czas dostawy dla określonego artykułu lub artykułów. Dostawca informuje następnie klienta pocztą elektroniczną i/lub SMS-em o potwierdzonym zamówieniu i podaje szacowany czas dostarczenia towaru. Jeśli artykuł lub artykuły są na stanie, Dostawca dostarcza przesyłkę klientowi w ciągu 1-3 dni za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przeciwnym razie Dostawca powiadamia klienta o dokładnym terminie dostarczenia towaru pocztą elektroniczną i/lub SMS-em. Odbierając zakupione artykuły, klient otrzymuje również dowód dostawy; klient otrzyma fakturę oraz link do instrukcji obsługi pocztą elektroniczną.

 

Umowa sprzedaży

Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez klienta poprzez kliknięcie przycisku „Sfinalizuj zakup” umowa sprzedaży pomiędzy Dostawcą a klientem zostaje nieodwołalnie zawarta. W ten sposób klient potwierdza i akceptuje wszystkie warunki umowy sprzedaży, wybraną ilość, artykuły i cenę detaliczną oraz w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu. Od tego momentu wszystkie warunki zakupu są ściśle określone i wiążące dla obu stron, klienta i Dostawcy. Umowa sprzedaży jest przechowywana w formie elektronicznej w dokumentacji Spółki na serwerze. Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami art. 43, 43.a, 43.b, 43.c, 43.č, 43.d, 43.e, 43.f i 43.g słoweńskiej Ustawy o ochronie konsumentów (Dziennik Ustaw Republiki Słowenii nr 98/04, 114/06, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 i 31/18, zwanej dalej „ZVPot-UPB2”) i zgodnie z unijnym prawem ochrony konsumentów klient ma czternaście (14) dni na poinformowanie Spółki o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez obowiązku podawania przyczyny. Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient ma prawo do sprawdzenia i przetestowania produktu w zakresie niezbędnym do ustalenia jego rzeczywistego stanu. Klient musi podać wszystkie niezbędne informacje (imię, nazwisko, numer zamówienia, datę wystawienia faktury itp.), co umożliwi sprawne przetworzenie jego żądania. Zgodnie z art. 43.d ust. 7 ZVPot-UPB2, zwracając produkty, klient nie ponosi żadnych innych kosztów poza kosztami bezpośredniego zwrotu towaru. Klient musi zwrócić produkt(y) w ciągu czternastu (14) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (sprzedaży). Dopóki Dostawca nie otrzyma zwróconego towaru lub klient nie dostarczy Dostawcy dowodu odesłania towaru, Dostawca wstrzymuje się ze zwrotem środków za zakup. Do odstąpienia od umowy uprawnione są jedynie osoby fizyczne; podmioty prawne nie mogą skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy.

Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie nieuszkodzonym oraz w takim samym opakowaniu i w takiej samej ilości, jak przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym. Od momentu odstąpienia od umowy nie można już używać produktu. W przypadku uszkodzenia produktu lub opakowania wartość towaru ulega obniżeniu (art. 43.č ust. 5 ZVPot-UPB2). Jeśli Dostawca stwierdzi, że wartość towaru uległa zmniejszeniu z powodu obchodzenia się z nim w sposób inny niż niezbędny do stwierdzenia cech, działania i charakteru towaru, klient może ponieść odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru. Jeżeli produkt jest uszkodzony lub jeśli klient nie zwróci takiej samej ilości produktów, Dostawca może odrzucić oświadczenie klienta o odstąpieniu od umowy bądź klient zobowiązany będzie do naprawienia szkody. Dostawca fotografuje każdy zwracany produkt, opakowanie i przesyłkę w celach dowodowych; fotografie przechowywane są na serwerze Dostawcy.

Zgodnie z art. 43.č ust. 2 ZVPot-UPB2 klient musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu czternastu (14) dni od wejścia w faktyczne posiadanie towaru. Klient może powiadomić Dostawcę o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: NextLevel, d.o.o., Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Słowenia. Wniosek o unieważnienie umowy oraz przesyłkę z produktem uważa się za wysłane w terminie, jeśli klient nada przesyłkę w wyznaczonym czasie. Na kliencie spoczywa ciężar dowodu w zakresie skorzystania w przepisanym terminie z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z ww. przepisem.

Formularz odstąpienia od umowy (sprzedaży) można znaleźć tutaj. Wypełniony formularz znacznie ułatwi cały proces zarówno z punku widzenia Dostawcy, jak i klienta, dlatego prosimy o przesłanie nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

W przypadku złożenia przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Dostawca, zgodnie z art. 43.d ust. 2 ZVPot-UPB2, zwraca cenę zakupu nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub przesyłki ze zwracanym produktem. Cena zakupu zostanie zwrócona klientowi w całości tą samą metodą płatności, jakiej użył on w momencie zakupu, z wyjątkiem przypadków, gdy klient bezwarunkowo zażąda zwrotu za pomocą innej metody płatności i ta metoda nie wiąże się z żadnymi kosztami ponoszonymi przez klienta. Klientowi nie przysługuje zwrot dodatkowych kosztów poniesionych przez niego w wyniku wyboru sposobu dostawy innego niż najbardziej ekonomiczny, tj. oferowanej przez Spółkę dostawy standardowej.

Jeżeli wybraną metodą płatności była płatność za pobraniem gotówką bądź kartą kredytową lub debetową, zwrot w przypadku odstąpienia od umowy zostanie dokonany przelewem bankowym. W tym celu spółka NextLevel, d.o.o potrzebuje danych rachunku bankowego klienta, które klient może przesłać listem zwykłym lub poleconym bądź pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy pomimo kilku przypomnień klient nie poda danych rachunku bankowego, spółka NextLevel, d.o.o. zastrzega sobie prawo do wydania vouchera w kwocie odpowiadającej wartości zwracanego towaru.

Jeżeli po sprawdzeniu produktu Dostawca stwierdzi, że jest on uszkodzony i nie działa z powodu niewłaściwego i nieprawidłowego używania, które nie było konieczne do ustalenia rzeczywistego charakteru, działania i cech produktu, reklamacja nie zostanie uwzględniona. Jeśli klient życzy sobie ponownego dostarczenia produktu, może również ponieść wynikające z tego dodatkowe koszty dostawy.

Zgodnie z unijnym prawem ochrony klientów zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu niektórych towarów. Do takich towarów zaliczają się na przykład towary o charakterze higienicznym sprzedawane w zapieczętowanym opakowaniu w przypadku, gdy klient otworzy opakowanie po otrzymaniu towaru. Zgodnie z przepisami prawa, o których mowa powyżej, klient musi zwrócić nam taki towar do sprawdzenia w oryginalnym, zapieczętowanym opakowaniu. Po otrzymaniu i sprawdzeniu towaru żądanie klienta zostanie rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Jeżeli Spółka nie wywiązała się w całości ze swoich obowiązków wynikających z art. 43.c ZVPot-UPB2, termin na odstąpienie od umowy wynosi trzy (3) miesiące. W przypadku dostawy towaru do klienta termin ten trwa od dnia otrzymania towaru przez klienta, a w przypadku świadczenia usług – od dnia zawarcia umowy. Z upływem tego terminu wygasa prawo klienta do odstąpienia od umowy.

Możliwy jest jedynie zdalny zwrot za pośrednictwem firmy kurierskiej; fizyczne dostarczenie produktów na adres Dostawcy nie jest możliwe.

Jeśli klient odstąpi od umowy, Spółka musi zwrócić mu wszystkie dokonane płatności tak szybko, jak to możliwe, nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu od umowy (art. 43.d ust. 2 ZVPot- UPB2) lub od otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem. W przypadku odstąpienia od umowy klient ponosi jedynie koszty zwrotu towaru, chyba że koszty te pokrywa Spółka lub Spółka nie poinformuje klienta z wyprzedzeniem, że jest on zobowiązany do poniesienia tych kosztów (słoweńska Ustawa zmieniająca ustawę o ochronie konsumentów, zwana dalej „ZVPot-F”).

 

WADY FIZYCZNE I ICH ZGŁASZANIE

Zgodnie z art. 37 ZVPot-UPB2 Dostawca musi dostarczyć klientowi towar zgodnie z umową i wykonując swoje zobowiązania umowne, ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne.

Wada fizyczna występuje w następujących przypadkach:

Zdatność towarów do zwykłego używania jest określana na podstawie zwykłych produktów tego samego rodzaju oraz w świetle wszelkich oświadczeń sprzedawcy dotyczących cech towaru złożonych przez sprzedawcę lub producenta, w szczególności poprzez reklamę, prezentację produktu lub informacje na samym towarze.

Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne regulują przepisy prawa dotyczące zobowiązań umownych, chyba że ZVPot-UPB2 stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 37.a ZVPot-UPB2 klient może wykonać przysługujące mu prawa z tytułu wady fizycznej, powiadamiając o niej Dostawcę w ciągu dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia wady. Klient musi umożliwić Dostawcy sprawdzenie rzeczy, a także, powiadamiając Dostawcę o wadzie, zobowiązany jest ją dokładnie opisać. Klient może powiadomić Dostawcę o wadzie osobiście (i w takim przypadku Dostawca musi wydać klientowi stosowne potwierdzenie) bądź przesłać powiadomienie o wadzie do siedziby Spółki, w której zakupiono rzecz, lub do przedstawiciela Dostawcy, z którym została zawarta umowa.

Zgodnie z art. 37.b ZVPot-UPB2 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne towaru:

Uznaje się, że wada rzeczy istniała w chwili dostarczenia towaru, jeżeli wada wystąpi w ciągu sześciu miesięcy od jego dostarczenia.

Zgodnie z art. 37.c ZVPot-UPB2 klient, który należycie powiadomił sprzedawcę o wadzie, ma prawo zwrócić się do Dostawcy o:

W każdym przypadku klient ma prawo zwrócić się do sprzedawcy o naprawienie szkody – a w szczególności o pokrycie kosztów materiałów, części zamiennych, robocizny, przeniesienia i transportu produktów – wynikającej ze spełnienia obowiązków, o których mowa w art. 37.c ust. 1 ZVPot-UPB2. Prawa klienta wygasają z upływem dwóch lat od dnia, w którym poinformował Dostawcę o wadzie fizycznej.

Formularz zgłoszenia wady fizycznej jest dostępny tutaj.

 

GWARANCJA

Zgodnie z art. 19 ZVPot-UPB2 koszty materiałów, części zamiennych, robocizny, przeniesienia i transportu produktów wynikające z usunięcia wady lub wymiany produktu na nowy w ramach gwarancji pokrywa sprzedawca. W związku z powyższym wydane zostało słoweńskie Rozporządzenie w sprawie towarów, na które wymagane jest udzielenie gwarancji zgodności (Dziennik Ustaw Republiki Słowenii nr 14/12, zwane dalej „Rozporządzeniem o towarach”). Artykuł 1 Rozporządzenia o towarach określa rodzaje towarów, na które udzielana jest gwarancja bezawaryjnej eksploatacji, początek okresu gwarancji oraz najkrótszy okres gwarancji. Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia o towarach, gwarancja bezawaryjnej eksploatacji na okres co najmniej jednego roku udzielana jest na produkty do użytku domowego i podobnego, produkty przemysłu samochodowego i podobnego, maszyny i urządzenia rolnicze oraz maszyny i urządzenia do uprawy małych powierzchni, produkty informatyczne, sprzęt i urządzenia sportowe, produkty z zakresu technologii radiokomunikacyjnych i audiowizualnych, elektryczne wyroby medyczne i urządzenia przeciwpożarowe.

Artykuły objęte gwarancją są dostarczane wraz z kartą gwarancyjną lub z informacją o gwarancji podaną na fakturze. Klient może wykonać swoje prawa z tytułu gwarancji w przypadku, gdy produkt nie działa lub przestanie działać w trakcie okresu gwarancji. Klient może wykonać swoje prawa z tytułu gwarancji postępując zgodnie z instrukcjami na karcie gwarancyjnej oraz przesyłając fakturę. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia o towarach, przy zakupie określonych produktów (urządzeń elektrycznych) klientowi udzielana jest roczna gwarancja, która w przypadku niektórych produktów może zostać przedłużona na łączny okres do dwóch lat. Jeśli gwarancja nie została dołączona lub informacje o gwarancji nie zostały podane na fakturze, produkt nie jest objęty gwarancją bądź aktualnie nie ma informacji o gwarancji.

Spełnienie warunków gwarancji jest obowiązkiem Dostawcy. Nawet jeśli karta gwarancyjna nie została dołączona lub nie zawiera wszystkich informacji lub warunków gwarancji, nie ma to wpływu na prawa klienta z tytułu gwarancji. Wykonanie praw z tytułu gwarancji jest możliwe tylko w przypadku „wad ukrytych”, na których powstanie klient nie miał wpływu. Nie można wykonać praw z tytułu gwarancji w przypadku:

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia o towarach okres gwarancji trwa od dnia dostarczenia towaru klientowi. Jeżeli Dostawca nie usunie wad towaru w ciągu łącznego okresu 45 dni od dnia otrzymania od klienta żądania usunięcia wad, zobowiązany jest bezpłatnie wymienić artykuł na taki sam, nowy i wolny od wad.

Zgłoszenie gwarancyjne można znaleźć tutaj.

 

SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Kupując sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE), mogą Państwo pozostawić nam zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) (słoweńskie Rozporządzenie w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Dziennik Ustaw Republiki Słowenii nr 72/2018 z dnia 16 listopada 2018 r.).

Możemy przyjąć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) z gospodarstwa domowego użytkownika końcowego, jeśli rodzaj przeznaczenia takiego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma ten sam rodzaj przeznaczenia i jest on zaklasyfikowany do tej samej klasy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co dostarczony sprzęt EEE, oraz jeśli liczba sztuk WEEE jest taka sama, jak liczba dostarczonych sztuk EEE.

 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI

Dostawca w każdym przypadku zobowiązany jest do podania klientowi następujących informacji (podsumowanie treści aktów prawnych):

 

Dostawca stara się dostarczać klientowi wszystkie istotne informacje w witrynie internetowej. Dostawca nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za błąd techniczny lub ludzki, który może wystąpić.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dostawca zapewni ochronę Państwa danych osobowych z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami (np. ZVOP-1, ZEKOM-1, RODO). Usługodawca będzie wykorzystywał dane osobowe klienta w celu zapoznania go z ofertą, realizacji zamówienia, przesyłania faktur, przesyłania materiałów informacyjnych oraz do wszelkiej innej niezbędnej komunikacji biznesowej z klientem (np. newsletter). Dane osobowe nie będą w żadnym przypadku przesyłane do osób nieupoważnionych i stron trzecich, z wyjątkiem zaufanych partnerów biznesowych, z którymi Usługodawca zawarł uprzednio pisemną umowę w przedmiocie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dostawca może na przykład przesyłać dane osobowe, gdy zostanie to uznane za konieczne z punktu widzenia Państwa najlepszego interesu – m.in. podczas rozpatrywania reklamacji lub w związku z dostarczeniem towaru. Również sam klient jest odpowiedzialny za ochronę danych osobowych – starannie dobierając nazwę użytkownika i hasło oraz odpowiednio chroniąc swój komputer za pomocą stosownego oprogramowania (antywirusowego).

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, którą można znaleźć tutaj.

 

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Spółka NextLevel, d.o.o. prowadzi sklep internetowy GUAVASHOP i jest właścicielem wszystkich treści (tekstów, opisów, obrazów, materiałów wideo, struktury witryny itp.) w witrynie internetowej pod adresem guavashop.pl. Zgodnie ze słoweńską Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ZASP), słoweńską Ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (ZKUASP) oraz innymi dyrektywami i regulacjami dotyczącymi praw autorskich Dostawca wyraźnie zabrania wykorzystywania, kopiowania i powielania wszelkich treści opublikowanych w witrynie internetowej. Spółka NextLevel, d.o.o. będzie skutecznie ścigać wszystkie przypadki duplikowania obrazów, tekstów, materiałów wideo, logo i innych treści.

 

KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI

Dostawca będzie kontaktował się z użytkownikiem przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość tylko w przypadku, gdy klient nie sprzeciwi się temu w wyraźny sposób i nie zażąda przerwania kontaktu. Wszystkie wiadomości elektroniczne (SMS-y, e-maile itp.) będą wyraźnie i jednoznacznie oznaczane jako promocyjne, a nadawca takich wiadomości będzie wyraźnie widoczny. Wszystkie wiadomości promocyjne, kampanie, zniżki i treści marketingowe będą wyraźnie oznaczane jako takie. Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości reklamowych, a Dostawca musi wyraźnie przedstawić mu informacje o sposobie rezygnacji z subskrypcji. Dostawca, działając w charakterze administratora danych osobowych, w sposób jednoznaczny spełni żądnie rezygnacji z subskrypcji przez klienta i zapewni, aby klient nie otrzymywał dalszych treści reklamowych.

Więcej informacji na temat zarządzania danymi osobowymi i ich usuwania znaleźć można w naszej Polityce Prywatności.

 

UWAGI, PODZIĘKOWANIA, KRYTYKA

Niektóre podstrony witryny guavashop.pl umożliwiają użytkownikom komentowanie produktów i usług. Ta funkcja witryny zapewnia lepszy ogląd rzeczywistego doświadczenia klientów i pomaga w tworzeniu spójnej społeczności użytkowników. Przed ostateczną publikacją każdy przesłany komentarz jest sprawdzany przez operatora witryny tak, aby upewnić się, iż nie jest on w żaden sposób obraźliwy i nie zawiera wulgarnego języka ani wprowadzających w błąd lub nieprawdziwych informacji. Operator może podjąć decyzję o niepublikowaniu komentarzy, które jego zdaniem są niekorzystne dla społeczności użytkowników. Przesyłając komentarz w witrynie internetowej, użytkownik w pełni akceptuje Regulamin i zezwala Dostawcy na umieszczenie komentarza w witrynie internetowej oraz we wszystkich innych kanałach komunikacji lub marketingu, niezależnie od przeznaczenia tych kanałów przez Usługodawcę (e-mail, SMS, reklamy na Facebooku, reklamy Google itp.). Przesyłając komentarz, autor potwierdza autentyczność i prawdziwość zawartych w nim twierdzeń oraz zapewnia, że przysługują mu prawa majątkowe i autorskie do napisanych komentarzy.

 

REKLAMACJE I SPORY

Przez wysokiej jakości obsługę i wzgląd na uczciwe praktyki biznesowe zgodne ze słoweńskim prawem staramy się unikać reklamacji i sporów, ograniczając ich liczbę do minimum. Całokształt działalności gospodarczej Dostawcy oraz funkcjonowanie sklepu internetowego opierają się na obowiązujących przepisach prawa ochrony konsumentów. Stosunki prawne między użytkownikami sklepu internetowego (klientami) a Dostawcą (operatorem witryny) regulują przepisy prawa Republiki Słowenii. Zależy nam na polubownym rozstrzyganiu ewentualnych sporów. Jeśli jednak okaże się to niemożliwe, sądem właściwym do rozstrzygania sporów między klientem a Dostawcą jest sąd w Lublanie.

Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi Dostawca nie uznaje żadnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich za właściwy do rozstrzygania sporów konsumenckich między klientem a Dostawcą, które mogłyby zostać wszczęte zgodnie z obowiązującą słoweńską Ustawą o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

W dniu 15 lutego 2016 r. Komisja Europejska zaprezentowała nową platformę, która ma pomóc konsumentom i przedsiębiorcom w pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących zakupów przez internet. Platforma internetowego rozstrzygania sporów to pojedynczy punkt kontaktowy, który umożliwia konsumentom i przedsiębiorcom w UE rozwiązywanie sporów dotyczących zarówno krajowych, jak i transgranicznych zakupów przez internet. Za pośrednictwem platformy spory są przekazywane właściwym krajowym podmiotom zajmującym się alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów, które są powiązane z platformą i które zostały wybrane przez państwa członkowskie zgodnie z kryteriami jakościowymi i notyfikowane Komisji. Podstawą prawną utworzenia platformy internetowego rozstrzygania sporów jest rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013), które określa główne funkcje platformy i przebieg procesu rozstrzygania sporów wniesionych za pośrednictwem platformy.

Internetowa platforma pozasądowego rozstrzygania sporów znajduje się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

Więcej informacji na temat internetowej platformy pozasądowego rozstrzygania sporów znaleźć można pod adresem https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_16_297.

 

KLUB NEXT365 - REGULAMIN KLUBU

Klub Next365 działa jako klub lojalnościowy w ramach firmy NextLevel, d.o.o. (zwanej dalej: NextLevel).

Każda osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, która złoży zamówienie w sklepie internetowym guavashop.pl automatycznie staje się członkiem Klubu Next365. Osoby nieletnie mogą zostać członkami wyłącznie za zgodą swojego opiekuna prawnego. Jeśli rodzice/opiekunowie prawni zarejestrują swoje dziecko/podopiecznego w Klubie Next365, są oni jednocześnie odpowiedzialni za zobowiązania członkowskie Członka (ich dziecka/podopiecznego). Umowa członkowska jest zawierana automatycznie poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym guavashop.pl i obowiązuje przez czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia jej w dowolnym momencie i bez ponoszenia jakichkolwiek zobowiązań. Składając zamówienie, członek klubu wyraża wyraźną zgodę na niniejsze Zasady Klubu i Ogólny Regulamin sklepu internetowego, co również wyraźnie potwierdza kliknięciem podczas składania zamówienia.

Członek może korzystać ze wszystkich przywilejów Klubu od razu po zawarciu Umowy Członkowskiej i ma prawo być informowany o wszystkich przywilejach i promocjach Klubu na podane firmie NextLevel dane kontaktowe (adres pocztowy, numer telefonu, SMS, e-mail). Przystępując do Klubu, Członek wyraża jednoznaczną zgodę na bycie informowanym o wszystkich korzyściach i promocjach Klubu na podany firmie NextLevel adres kontaktowy (adres pocztowy, numer telefonu w formie połączeń i SMS-ów, e-mail) w celu wykonania niniejszej Umowy (regularne wypełnianie zobowiązań członkowskich). Jeśli Członek Klubu chce być informowany o innych ofertach NextLevel, musi wyraźnie wyrazić na to zgodę.

Nowy członek posiadający zdolność do czynności prawnych lub opiekun prawny członka posiadającego zdolność do czynności prawnych może wypowiedzieć Umowę członkowską Klubu Next365 w dowolnym momencie po uzyskaniu członkostwa w Klubie Next365. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w formie pisemnej (zawierające co najmniej imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail) Członka lub jego opiekuna prawnego) może zostać przesłane przez Członka lub jego opiekuna prawnego na wskazane powyżej adresy kontaktowe. W tym celu Członek może opcjonalnie skorzystać z formularza pisemnego dostępnego tutaj. Członek może również zrezygnować z członkostwa w Klubie Next365, odmawiając przyjęcia przesyłki od firmy kurierskiej wysłanej przez NextLevel w ramach obowiązków członkowskich. W przypadku zmiany danych osobowych podanych w Umowie Członkowskiej po jej zawarciu Członek lub jego opiekun prawny/pełnomocnik zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie firmę NextLevel w terminie 8 dni od dnia dokonania zmiany. Jeśli Uczestnik lub jego opiekun prawny/poręczyciel nie wywiąże się z obowiązku poinformowania NextLevel o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na stosunek umowny między Stronami, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogłyby zostać wyrządzone Nextlevel z tego powodu.

Przystępując do Klubu Next365 Uczestnik przyjmuje na siebie obowiązek złożenia zamówienia o dowolnej wartości na produkty dostępne w sklepie internetowym guavashop.pl w każdym roku kalendarzowym (tj. raz na 365 dni) po dokonaniu pierwszego zakupu, którym automatycznie przystąpił do Klubu Next365, z zastrzeżeniem Regulaminu tego sklepu. Jeśli Członek nie złoży zamówienia w określonym terminie, NextLevel wyśle mu pakiet o maksymalnej wartości 105 zł po upływie co najmniej jednego roku kalendarzowego lub 365 dni, lub więcej (do 5 lat). Taki pakiet będzie zawierał jeden lub więcej produktów z tego samego segmentu produktów, co produkt z pierwotnego zamówienia, z którym Członek dołączył do Klubu Next365. Członkom klubu przysługują ekskluzywne ceny obejmujące znaczną zniżkę w porównaniu z cenami publikowanymi na stronie internetowej. Członek zobowiązany jest do uiszczenia kwoty zakupu gotówką przy odbiorze przesyłki do firmy kurierskiej. Koszty dostawy takiej przesyłki pokrywa NextLevel.

Zamówienia złożone przez Członka w ramach jego obowiązków członkowskich lub wysłane przez NextLevel do Członka w ramach jego obowiązków członkowskich podlegają obowiązującym przepisom dotyczącym anulowania umowy, które są zgodne z ochroną konsumentów UE i są dostępne na stronie internetowej tutaj. Na tej stronie Członkowie Klubu Next365 oraz inni klienci mogą znaleźć też wszystkie inne informacje dotyczące rozpatrywania skarg i link do formularza reklamacyjnego.

NextLevel nie uznaje żadnego podmiotu zajmującego się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich za właściwy do rozstrzygania sporów, które Członek może wnieść na mocy ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (ZIsRPS), i nie będzie uczestniczyć w żadnym pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Platforma internetowego rozstrzygania sporów dostępna jest pod adresem: ec.europa.eu/odr.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Członków są dostępne w polityce prywatności Spółki tutaj.

Obowiązujący Regulamin Klubu stanowi integralną część umowy między Członkiem a NextLevel. NextLevel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Klubu zgodnie ze swoją strategią biznesową i marketingową oraz obowiązującymi przepisami prawa. NextLevel opublikuje zmieniony Regulamin Klubu na swojej stronie internetowej. Jeśli NextLevel nie otrzyma pisemnego wniosku o wypowiedzenie członkostwa w ciągu 30 dni od opublikowania zmodyfikowanego Regulaminu Klubu, uznaje się, że Członek zaakceptował zmiany, a zmodyfikowany Regulamin Klubu będzie obowiązywał między stronami od daty wejścia tych zmian w życie.

 

Data opracowania: 12. 2. 2020

Data ostatniej modyfikacji: 26. 1. 2023

Dostawa w ciągu 2 dni
Płatność za pobraniem
Polski magazyn